Wat betekent Tooling voor Service gerichtheid?

Aan de hand van 3 thema’s bespreken we de impact van Tooling op de service gerichtheid van IT-afdelingen. We zien dat Tooling een steeds prominentere rol is gaan spelen in de dienstverlening. Denk aan Shift-Left, AI, Virtual agents etc. In deze presentatie vragen we ons af: wat is de menselijke factor nog waard? Heb ik nog wel een Service Desk nodig? En hoe kan Tooling de medewerker helpen?