De sessies

Dit zijn de sessies van het Service Management Congres die nu bekend zijn.

Service Management Anywhere, breng employee experience naar volgend niveau met AI en ML

Hoe past Service Management in een snel veranderende wereld waarin de eisen van de business en gebruikers steeds hoger worden. Welke uitdagingen wachten op ons en waarop moeten we letten om het bedrijf en de gebruikers optimaal te ondersteunen. Wat is de rol van nieuwe technologieën zoals AI en ML naast de bestaande oplossingen?  

Wat betekent Tooling voor Service gerichtheid?

Aan de hand van 3 thema’s bespreken we de impact van Tooling op de service gerichtheid van IT-afdelingen. We zien dat Tooling een steeds prominentere rol is gaan spelen in de dienstverlening. Denk aan Shift-Left, AI, Virtual agents etc. In deze presentatie vragen we ons af: wat is de menselijke factor nog waard? Heb ik nog wel een Service Desk nodig? En hoe kan Tooling de medewerker helpen?  


AG Connect organiseert dit congres in samenwerking met:

 

Kennispartners: