Rob Akershoek

DevOps / IT4IT Architect | DXC Technology

Rob Akershoek helpt IT-organisaties bij de transformatie en realisatie van een nieuw digitale operating model, bestaande uit nieuwe manieren van werken, veranderende rollen en verantwoordelijkheden, en het moderniseren van de DevOps tool-keten voor het automatiseren van IT-activiteiten over de gehele IT-waarketen heen.