Rob Akershoek

IT-management architect bij Fruition Partners

Rob Akershoek is senior IT-management architect bij Fruition Partners en voorzitter van het IT4IT forum binnen The Open Group. Hij is actief betrokken bij de ontwikkeling van de IT4IT standaard voor het managen van het nieuwe digitale ecosysteem.

Rob is betrokken bij de transformatie en herinrichting van IT-organisaties. Hij helpt bij het ontwerp en realisatie van een nieuwe IT-operating model, waarbij het combineren van DevOps, Agile Development, Continuous Delivery en IT Service Management centrale thema’s zijn.

Hij helpt IT-organisaties om gebruik te maken van nieuwe technologieën om steeds meer IT-activiteiten te automatiseren en te stroomlijnen, denk aan automatiseren van deployment, monitoring, discovery, maar ook gebruik maken van Artificial Intelligence, ChatBots, Operational data analytics en Self-service portals. Rob Akershoek is auteur van vele artikelen en is schrijver van het boek “Managing the business of IT”.

Breaking News: DevOps faalt zonder goed ITSM
Verreweg de meeste organisaties zijn bezig met de transformatie van de IT-functie, waarbij nieuwe manieren van werken worden geïntroduceerd, zoals gebruik maken van Agile Development, DevOps en Continuous Delivery. Toch slagen maar weinig organisaties in deze transformatie. Hoe komt dat?

Een belangrijke oorzaak van dit falen, is het niet juist aansluiten van ITSM op deze nieuwe manier van werken. Agile teams hebben maar weinig vertrouwen in de traditionele ITIL-processen, deze zouden vertragend en bureaucratisch zijn en niet meer passen in het nieuwe digitale ecosysteem.

Echter zonder gedegen ITSM zal DevOps niet slagen. De vraag is: hoe moet ITSM zich dan aanpassen om van DevOps en Continuous Delivery een succes te maken? En hoe kan de IT4IT Standaard van The Open Group hierbij helpen om de brug te slaan tussen Agile, DevOps en ITSM?